Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2015

aromantycznie
2017 46a5
Reposted fromYuei Yuei viafatu fatu
aromantycznie
2957 6777 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viamagat magat
aromantycznie
6781 0ecc 500
Reposted frommarcz marcz viakatt katt
aromantycznie
aromantycznie
Reposted fromFlau Flau viamagat magat
aromantycznie
8787 2884 500
Reposted fromcocokashico cocokashico viadirtyapple dirtyapple
9913 c294 500
Reposted fromginkoh ginkoh viadirtyapple dirtyapple
aromantycznie
9561 d2d6 500
Reposted fromseverine severine viamagat magat
aromantycznie
6797 937d
Reposted fromYuei Yuei
aromantycznie
6175 e7ed 500
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viapuddding puddding
aromantycznie

January 30 2015

aromantycznie
Reposted fromtishka tishka viaPawelS PawelS
aromantycznie
Chcę mieć z Tobą dziecko i kota, Weroniko.
— Tomek
aromantycznie
aromantycznie
0191 3bef
Reposted fromkaiee kaiee viakurka kurka
8810 a189 500
Reposted fromShini Shini viaelston-gunn elston-gunn
aromantycznie
Reposted fromfapfapfap fapfapfap viaMlask Mlask

January 29 2015

aromantycznie
Już niedługo będę mógł codziennie patrzeć jak moja narzeczona, moja księżniczka uśmiecha się przez sen, jak śmieje się tym wspaniałym głosikiem kiedy czytam jej książkę, kiedy kręci się i wierci czekając aż wyjdziemy razem. Jestem szczęśliwy mimo bólu zęba.
— Tomek
Reposted bynotthesame notthesame
aromantycznie
4719 19c9 500
Reposted fromwombinka wombinka vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl